Vi er en del af samarbejdet Bjærning.dk som er en bjærgningstjeneste der tilbyder professionel bjærning, fritrækning og vejhjælp i hele Danmark. Vi er effektive og have en hurtig responstid, når du har brug for os.

Læs mere på www.bjærgning.dk